VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

Podľa všeobecných zmluvných podmienok (ďalej iba: VZP) Sport Trade 3’ Kft.  (ďalej iba: Poskytovateľ služieb), a zákazník využívajúci služby elektronického obchodu (ďalej iba: Zákazník) webovej stránky www.pranadrops.sk prevádzkovanej Poskytovateľom služieb, obsahuje práva a povinnosti (ďalej Zákazník a Poskytovateľ služieb iba ako: Strany).

VZP sa vzťahujú na všetky zákonné transakcie a služby, ktoré sú vykonané prostredníctvom webovej stránky pranadrops.sk, bez ohľadu na to, či je úkon vykonaný z územia  Maďarska alebo zo zahraničia, prípadne či prostredníctvom Poskytovateľa služieb alebo iného prispievateľa.

Údaje Poskytovateľa služieb:

Meno: Sport Trade 3’ Kft.

Sídlo a fakturačná adresa: 9700 Szombathely, Mártírok tere 2 fsz. 3.

Dátum založenia podnikania: 1997.03.01.

Registračné číslo spoločnosti: 1809114173

Daňové číslo: HU11456182

Zákaznícky servis: +36 20 929 0125

Email: hello@pranadrops.sk

 

 1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE, VZNIK ZMLUVY MEDZI STRANAMI

 

 • Rozsah VZP sa vzťahuje na všetky služby elektronického obchodu poskytované na území Maďarska a vykonané prostredníctvom webovej stránky pranadrops.sk (ďalej iba: webová stránka). Rozsah VZP sa tiež vzťahuje na všetky obchodné transakcie vykonané na území Maďarska, ktoré sú uskutočnené stranami uvedenými v tejto dohode. Elektronický nákup prostredníctvom webovej stránky www.pranadrops.sk je riadený pomocou Maďarského CVIII. zákona z roku 2001.
 • Nákup prostredníctvom webovej stránky pranadrops.sk je možné vykonať pomocou elektronickej objednávky spôsobom, ktorý je uvedený v VZP.
 • Väčšina služieb poskytovaných webovou stránkou pranadrops.sk sú dostupné pre všetkých zákazníkov bez registrácie. Niektoré služby však podliehajú registrácii (a následnému prihláseniu), na ktorú je podľa VZP oprávnený každý zákazník.
 • Po odoslaní objednávky môže byť zmluva upravená, alebo zrušená bez akýchkoľvek následkov až do uskutočnenia tejto zmluvy. Tieto zmeny môžu byť realizované prostredníctvom telefonátu alebo emailu.

  Kúpna zmluva uzatvorená medzi Stranami nákupu v maďarskom jazyku, je považovaná za písomnú zmluvu, ktorú uzatvára Poskytovateľ služieb a uchová ju po dobu 5 rokov.
 • Jazyk zmluvy je slovenský.
 • Poskytovateľ služieb nedodržiava ustanovenia žiadneho kódexu správania.
 • Kontakt na zákaznícky servis
 • Otváracia doba zákazníckeho servisu: Pondelok– Piatok 09:00 – 17:00
 • Webová stránka: https://www.pranadrops.sk
 • E-mail: hello@pranadrops.sk
 • Telefónne číslo: +36 20 929 0125

 

 1. REGISTRÁCIA

 

2.1       V časti Registrácia na domovskej stránke môžete vyplniť registračný formulár, ktorý pozostáva z dvoch častí.

Po vyplnení informácií ( vyžaduje sa voliteľné užívateľské meno, existujúca emailová adresa a zvolené heslo) je nutné potvrdiť registráciu, kliknutím na odkaz v obdržanom registračnom e-maily a je potrebné následné vyplnenie formulára osobných údajov , ktorý je možné vyplniť ešte pred zaslaním objednávky.

Registráciou na webovej stránke zákazník prehlasuje, že si prečítal a prijal všetky podmienky a vyhlásenia o ochrane osobných údajov uvedené vo VZP a na webových stránkach a súhlasí so spracovaním údajov obsiahnutých vo vyhlásení o ochrane osobných údajov.

2.2       Poskytovateľ služieb nezodpovedá za oneskorenie dodávky alebo iné problémy alebo chyby v dôsledku nesprávnych a / alebo nepresných údajov poskytnutých zákazníkom.

Poskytovateľ služieb nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú v dôsledku zabudnutia hesla zákazníka alebo v prípade prístupu k účtu neoprávnenou osobou z akýchkoľvek dôvodov mimo kontroly poskytovateľa služieb. Poskytovateľ služieb považuje každú registráciu za individuálnu právnicku osobu.

Svoje pôvodne zaznamenané informácie môžete zmeniť po prihlásení kliknutím na položku ponuky Upraviť osobné údaje po kliknutí na odkaz Osobné nastavenia, kde môžete upraviť aj podrobnosti vašich aktívnych objednávok.

Poskytovateľ služieb nezodpovedá za škody alebo chyby, ktoré vzniknú v dôsledku zmeny registrovaných údajov zo strany klienta.

 

 1. POSTUP OBJEDNÁVKY

 

3.1       Základné charakteristiky, informácie a pokyny na používanie zakúpeného tovaru, sa nachádzajú na informačnej stránke konkrétneho výrobku, ktorá je uvedená v návode na použitie, ktorý je priložený k výrobku.

Poskytovateľ služieb považuje za splnenie zmluvných povinností, ak má produkt priaznivejšie a výhodnejšie vlastnosti ako informácie uvedené na webovej stránke alebo v návode na použitie.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa produktu pred jeho zakúpením, máte k dispozícii náš zákaznícky servis. Návod na použitie výrobku, v prípade, že to vyžaduje zákon, je priložený k produktu.

Ak nedostanete povinné pokyny na použitie pribalené k tovaru, kontaktujte prosím náš zákaznícky servis bezprostredne pred použitím, návod bude doplnený.

Ak potrebujete viac informácií o kvalite, základných funkciách, použití a použiteľnosti akéhokoľvek tovaru na webovej stránke, než je uvedené na webovej stránke, kontaktujte náš zákaznícky servis, podrobnosti a kontaktné údaje nájdete v časti 1.7.

 

3.2       Kúpna cena je vždy čiastka zobrazená vedľa vybraného produktu, ktorá, pokiaľ nie je uvedené inak, už zahŕňa DPH.

Kúpna cena výrobkov nezahŕňa náklady na doručenie, pokiaľ nie je na poslednej stránke platby uvedené inak.

 

3.3.      Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo na zmenu cien produktov, ktoré je možné objednať z webovej stránky. Zmena nadobudne účinnosť v čase zverejnenia na webovej stránke.

Zmena nemá nepriaznivý vplyv na kúpnu cenu už objednaných produktov. V prípade uskutočnenia platby kartou online a zníženia kúpnej ceny produktu medzi odoslaním elektronického oznámenia o platbe a prijatím produktu, nebude možné žiadať o vrátenie finančného rozdielu.

Bezpečnostná kontrola online platobných transakcií trvá minimálne 24 hodín, tovar je možné vyzdvihnúť až po tejto dobe.

3.4       Ak je cena na webovej stránke napriek všetkej starostlivosti poskytovateľa služieb chybná, najmä v prípade ak je cena zjavne nesprávne napr. významne odlišná cena od známej, všeobecne akceptovanej alebo odhadovanej ceny produktu, napr. pri zobrazení ceny “0” Eu, alebo “1” Eu , tak Poskytovateľ služieb nie je povinný dodávať Produkt za chybnú cenu, ale môže ponúknuť dodanie za správnu cenu, alebo môže v takom prípade zákazník odstúpiť od nákupu.


Obrázky produktov zobrazené na webovej stránke slúžia iba na ilustráciu a môžu sa líšiť od reality.

3.5.      Poskytovateľ služieb akceptuje objednávku z webovej stránky aj od neregistrovaných Zákazníkov, ale pre objednávku je potrebné vyplnenie všetkých polí, ktoré sa týkajú údajov Zákazníka. (Ak Zákazník vyplní pole nesprávne alebo neúplne, dostane chybové hlásenie od Poskytovateľa služieb.)

Poskytovateľ služieb nezodpovedá za oneskorenie dodávky tovaru alebo iné problémy, či chyby v dôsledku nesprávnych a / alebo nepresných údajov o objednávke poskytnutých zákazníkom.

Vybrané produkty môže zákazník vložiť do nákupného košíka pomocou tlačidla „Pridať do košíka“ na okne s podrobnosťami o produkte, ktoré sa zobrazí po kliknutí na každý produkt.

Obsah košíka je možné prezerať a upravovať kliknutím na ikonu košíka na pravej strane webovej stránky, kde môžete určiť množstvo každej položky alebo odstrániť obsah košíka („Odstrániť“).


Ak zákazník ukončí zmenu obsahu nákupného košíka, potom kliknutím na kartu „Platba“ sa musí prihlásiť na webovú stránku alebo sa zaregistrovať, aby mohol objednávku dokončiť. Potom si bude môcť vybrať medzi metódami vyzdvihnutia a zadaním fakturačných a dodacích informácií.

Po zadaní všetkých potrebných údajov a výbere spôsobu vyzdvihnutia tovaru, môžete kliknutím na tlačidlo „Pokračovať“ vybrať spôsob úhrady objednávky.

Po výbere jedného zo spôsobov platby si môžete kliknutím na tlačidlo „Platba“ na finálnej stránke, ešte pred odoslaním objednávky skontrolovať podrobnosti svojej objednávky, zmeniť fakturačnú a dodaciu adresu, vybrať spôsob platby a doručenia a pridať poznámku k svojej objednávke.

Objednávka bude odoslaná po kliknutí na „Dokončiť objednávku“. Objednávka sa teda zadáva kliknutím na tlačidlo „Dokončiť objednávku“, čím sa pre zákazníka vytvára platobná povinnosť.

 1. ÚPRAVA ÚDAJOV

Zákazník má možnosť opraviť chyby zadaných údajov kedykoľvek počas objednávky, alebo pred odoslaním objednávky Poskytovateľovi služieb v rozhraní objednávky (napr. vymazaním produktu z košíka kliknutím na „Odstrániť“).

 

 1. ZÁVÄZNOSŤ PONUKY, POTVRDENIE OBJEDNÁVOK

 

5.1.      Poskytovateľ služby bezodkladne potvrdí prijatie ponuky (objednávky) zaslanej Zákazníkom prostredníctvom e-mailu s automatickým potvrdením pre Zákazníka, ktorý bude obsahovať nasledovné informácie:

– informácie poskytnuté zákazníkom v čase nákupu alebo registrácie (napr. fakturačné a dopravné informácie)
– identifikačné číslo objednávky,
– dátum objednávky,
– zoznam položiek objednávky, množstvo, cena produktu,

– náklady na dopravu,
– a celkovú sumu na zaplatenie.

Tento potvrdzujúci e-mail je iba informatívny e-mail pre zákazníka, o prijatí objednávky Poskytovateľom služieb.

5.2.      Zákazník nebude viazaný ponukou, ak do 48 hodín nedostane od Poskytovateľa služieb konkrétny potvrdzujúci e-mail týkajúci sa objednávky, ktorú bezodkladne odoslal.

5.3.      Ak už bola objednávka zákazníka zaslaná poskytovateľovi služby a v potvrdzovacom e-maile sa vyskytne chyba, musíte o tom informovať poskytovateľa služieb do 1 dňa.

5.4.      Objednávka je považovaná za zmluvu uzatvorenú elektronicky podľa zákona V. z roku 2013 o občianskom zákonníku, o niektorých záležitostiach služieb elektronického obchodu a služieb informačnej spoločnosti podľa ustanovenia zákona CVIII z roku 2001.

Zmluva podlieha nariadeniu vlády č. 45/2014 (II.26.) O podrobných pravidlách spotrebiteľských a obchodných zmlúv a zohľadňuje ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/83 / EÚ o právach spotrebiteľa.

 1. DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

 

6.1.      Poskytovateľ služieb doručí objednaný tovar na dodaciu adresu pomocou kuriérskej spoločnosti, podľa podmienok uvedených na stránke Dodacie a platobné podmienky.

Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo na zmenu poplatku za dopravu. Zmena nadobudne účinnosť v rovnakom čase, ako čas zverejnenia na webovej stránke. Zmena neovplyvní kúpnu cenu už objednaných produktov.

6.2.      Po splnení objednávky Poskytovateľ služieb poskytne Zákazníkovi možnosť zvoliť si dátum dodania, nie však konkrétny čas. Táto možnosť slúži len na výber približného dodacieho intervalu, poskytovateľ služieb nie je schopný zabezpečiť dodanie tovaru na konkrétnu hodinu.

6.3.      Služby objednané na webovej stránke budú splnené na mieste uvedenom v potvrdzovacom e-maily zaslané Poskytovateľom služby Zákazníkovi.

6.4.      Služby objednané na webovej stránke budú splnené na mieste uvedenom v potvrdzovacom e-maily zaslané Poskytovateľom služby Zákazníkovi.

6.5.      O spôsoboch platby a možnostiach doručenia Poskytovateľom poskytovaných služieb sa Zákazník môže informovať na adrese www.pranadrops.sk

 

 1. PRÁVO NA ODSTÚPENIE

 

Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú iba na fyzické osoby konajúce mimo ich obchodnej, profesijnej alebo podnikateľskej činnosti, ktoré nakupujú, objednávajú, prijímajú, dostávajú, používajú tovar a sú adresátom obchodnej komunikácie a ponuky týkajúcej sa tovaru (ďalej len ako „Spotrebiteľ“).

 

Spotrebiteľ má právo v prípade kúpnopredajnej zmluvy:

 

 1. a) na výrobok,

 

 1. b) v prípade dodávok viac ako jedného výrobku na posledný dodaný výrobok,

 

 1. c) v prípade výrobku, ktorý sa skladá z niekoľkých šarží alebo kusov, posledná dodaná šarža alebo kus,

 

 1. d) ak sa má produkt dodávať pravidelne v stanovenej lehote, odo dňa prijatia prvej služby spotrebiteľom alebo treťou stranou inou ako dopravca

 

odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do štrnástich (14) dní.

Spotrebiteľ má právo na odstúpenie od zmluvy aj počas obdobia od dňa uzatvorenia zmluvy do dňa prijatia výrobku.

 

Spotrebiteľ nemá právo na odstúpenie od zmluvy, pokiaľ ide o predaj zapečatene zabalených zvukových alebo obrazových záznamov a počítačových softvérov, ak Spotrebiteľ otvoril obal po doručení; – v prípade výrobkov, ktoré boli vyrobené na žiadosť spotrebiteľa alebo ktoré sú pre spotrebiteľa jasne personalizované.

 

7.1 POSTUP PRI UPLATNENÍ PRÁVA O ODSTÚPENIE

7.1.1.   Ak máte v úmysle uplatniť svoje Spotrebiteľské právo na odstúpenie od zmluvy, musíte Poskytovateľovi služieb zaslať jasné vyhlásenie o svojom úmysle odstúpiť (napr. Poštou alebo elektronickou formou poslaného listu) pomocou kontaktných údajov uvedených na začiatku týchto zmluvných podmienok.

Spotrebiteľ uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy v stanovenej lehote, ak zašle Poskytovateľovi oznámenie o odstúpení od zmluvy v lehote uvedenej vyššie.

7.1.2.   Pre uplatnenie práva na odstúpenie Spotrebiteľ musí dokázať, že svoje právo na odstúpenie od zmluvy uplatnil v súlade s ustanoveniami uvedenými v oddiele 7.

7.1.3.   V oboch prípadoch Poskytovateľ služieb e-mailom bezodkladne potvrdí prijatie oznámenia Spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy.

7.1.4.   V prípade písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy musí Spotrebiteľ poslať svoju žiadosť Poskytovateľovi služieb do 14 kalendárnych dní (vrátane).

7.1.5.   Na overenie dodržania lehoty Poskytovateľ služieb zohľadní: v prípade poslania žiadosti poštou dátum odoslania, v prípade oznámenia e-mailom, čas a dátum odoslania e-mailu.

Spotrebiteľ musí poslať list doporučene, aby sa dal vierohodne overiť dátum odoslania.

7.1.6.   V prípade odstúpenia Spotrebiteľ musí vrátiť objednaný výrobok Poskytovateľovi služieb bez zbytočného odkladu, maximálne však do 14 dní odo dňa oznámenia o odstúpení.

7.1.7.   Lehota sa považuje za splnenú, ak Spotrebiteľ pošle (podá cez poštu alebo predá produkt kuriérovi, ktorý on objednal) pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

7.1.8.   Náklady na vrátenie produktu na adresu Poskytovateľa služieb hradí spotrebiteľ, okrem prípadov, keď Poskytovateľ služieb súhlasil hradiť tieto náklady.

Poskytovateľ služieb na žiadosť Spotrebiteľa zabezpečí spiatočnú prepravu, avšak náklady na vrátenie organizované Poskytovateľom služieb znáša Spotrebiteľ. Poskytovateľ služieb v takýchto prípadoch len pomáha Spotrebiteľovi v zabezpečení spiatočnej prepravy, avšak poplatky späté s dopravou musí hradiť Spotrebiteľ. Požiadavky Spotrebiteľa ohľadne tejto prepravy sú prijaté zákazníckym servisom Poskytovateľa služieb.

7.1.9.   Poskytovateľ služieb nevyzdvihne balík vrátený pri dodaní na dobierku. Okrem nákladov na vrátenie produktu Spotrebiteľ v súvislosti so zrušením nehradí žiadne ďalšie náklady.

7.1.10. Ak Spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, Poskytovateľ služieb okamžite (ale najneskôr do 14 dní od prijatia oznámenia o odstúpení od zmluvy) uhradí hodnotu výrobku, vrátane dopravy (zaplatenej za dodanie), okrem prípadných ďalších nákladov, ktoré vznikli z toho, že spotrebiteľ si vybral iný spôsob dopravy, ako je najlacnejší štandardný spôsob dopravy ponúkaný poskytovateľom služieb.

Poskytovateľ služieb je oprávnený zadržať vrátenie platby, až kým nedostane produkt späť alebo kým spotrebiteľ vierohodne nepreukáže, že bol poslaný späť: poskytovateľ služieb berie na vedomie skorší dátum.

7.1.11. Poskytovateľ služieb použije na vrátenie platby ten istý spôsob platby, aký sa použil pri pôvodnej transakcii, okrem prípadov, keď Spotrebiteľ výslovne požiada s použitím iného spôsobu platby; v dôsledku uplatnenia inej metódy vrátenia platby nebudú spotrebiteľovi účtované žiadne ďalšie náklady.

7.1.12. Spotrebiteľ sa považuje zodpovedným za akékoľvek zníženie hodnoty produktu, ktoré vzniklo v dôsledku použitia nad rámec toho, čo je z povahy a vlastností produktu primerané.

7.1.13. Ak Spotrebiteľ uplatní svoje právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služieb po uzatvorení zmluvy, tak pri vyrovnaní musí uhradiť poskytovateľovi služby jeho primerané náklady.

7.1.14. Poskytovateľ služieb môže požadovať náhradu za akékoľvek zníženie hodnoty produktu alebo primeraných nákladov vyplývajúcich z používania nad rámec použitia potrebného na určenie povahy, vlastností a fungovania produktu – ak na výslovnú žiadosť Spotrebiteľa o ukončenie zmluvy pred uplynutím doby jeho platnosti.

 

 1. ZÁRUKA

8.1. Povinná záruka

8.1.1.   Na výrobky Poskytovateľa služieb sa vzťahuje Občiansky zákonník a Nariadenie vlády č. 151/2003. (IX. 22.), z čoho vyplýva, že počas záručnej doby bude Poskytovateľ služieb zbavení zodpovednosti, iba v takom prípade, ak preukáže, že chyba bola spôsobená nesprávnym použitím produktu.

8.1.2.   Záručná doba začína plynúť odo dňa skutočného dodania produktu, to znamená, dodania produktu Spotrebiteľovi alebo odo dňa uvedenia do prevádzky poskytovateľom služieb alebo jeho zástupcom.

Spotrebné predmety dlhodobej spotreby sa podľa nariadenia vlády č. 151/2003. (IX.22.) považujú za výrobky dlhodobej spotreby, pre ktoré zákon ustanovuje povinnú záručnú lehotu jeden rok. (Vecná) pôsobnosť nariadenia sa uplatňuje iba na výrobky predávané na základe novej spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej v Maďarsku a uvedené na zozname v prílohe k nariadeniu.

Pod záruku nespadajú vady, ktoré sú zapríčinené po dodaní produktu zákazníkovi, ako napríklad taká vada, ktorá bola spôsobená:

– nesprávnym uvedením do prevádzky (okrem prípadov, ak uvedenie do prevádzky vykonal Poskytovateľ služby alebo jeho zástupca; alebo ak je nesprávne uvedenie do prevádzky spôsobené preukázateľnou chybou v návode na obsluhu)

– nesprávnym použitím, nedodržaním pokynov na použitie, – nesprávnym skladovaním, nesprávnou manipuláciou, poškodením.

V prípade poruchy, na ktorú sa vzťahuje záruka, Spotrebiteľ:

– Môže najmä vyžadovať opravu alebo výmenu tovaru podľa svojho výberu, pokiaľ nie je nerealizovateľné splniť tento vybraný záručný nárok, alebo ak by to nespôsobilo neprimerané dodatočné náklady pre Poskytovateľa služieb v porovnaní s uspokojením iného reklamačného nároku, berúc do úvahy bezchybnú hodnotu produktu, závažnosť porušenia zmluvy a spôsobenú škodu Spotrebiteľovi v dôsledku splnenia reklamácie.

– ak Poskytovateľ služby nebude schopný splniť opravu alebo výmenu v lehote primeranej jeho povinnosti, zodpovedajúcej záujmom Spotrebiteľa, alebo ak záujem Spotrebiteľa o opravu alebo výmenu zanikol, Spotrebiteľ – si môže vybrať – môže požadovať pomerné zníženie kúpnej ceny, opraviť vadu sám alebo s niekým iným na náklady Poskytovateľa služieb alebo môže od zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od zmluvy kvôli malej bezvýznamnej vade je bezpredmetné.

Ak Spotrebiteľ uplatní svoju žiadosť na výmenu produktu do troch pracovných dní od zakúpenia (uvedenia do prevádzky) z dôvodu vady produktu, Poskytovateľ služby musí vymeniť produkt za predpokladu, že vada zabraňuje správnemu využívaniu produktu.

Opravy alebo výmeny sa uskutočňujú v primeranej lehote, pričom sa zohľadní povaha produktu a jeho určené využitie, v najlepšom záujme Spotrebiteľa. Poskytovateľ služieb sa vynasnaží dokončiť opravu alebo výmenu do 15 dní.

Počas opravy sa môžu do produktu pridávať iba nové súčiastky.

Čas, počas ktorej zákazník nemôže používať výrobok na určený účel, sa do záručnej doby nezahŕňa. Záručná doba na vymenený (opravený) produkt (alebo na jeho časť) sa obnoví.

8.1.3.   Náklady spojené s plnením záručných povinností hradí Poskytovateľ služieb.

8.1.4.   Poskytovateľ služieb je oslobodený od záručnej povinnosti iba vtedy, ak preukáže, že príčina poruchy nastala po záruke.

8.1.5.   Spotrebiteľ však nie je oprávnený súčasne vymáhať záruku na trvanlivosť a záruku na samotný produkt na jednu a tú istú chybu. Bez ohľadu na tieto obmedzenia má kupujúci práva vyplývajúce z tejto záruky bez ohľadu na práva uvedené v častiach 9.1 a 9.2.

8.1.6.   Záruka nemá vplyv na zákonné práva zákazníka, uplatniť si záručné a odškodňovacie práva.

8.1.7.   V prípade sporu medzi stranami, ktorý nemožno urovnať zmierom, môže Spotrebiteľ iniciovať súdne konanie podľa bodu 12.2.

8.2. Dobrovoľná záruka

8.2.1.   Poskytovateľ služieb drží záruku na produkty, ktoré predáva na webovej stránke, na obdobie uvedené v popise produktu, ktoré môže byť dlhšie ako obdobie uvedené v nariadení vlády. Poskytovateľ služieb oznámi záručnú lehotu pre každý produkt najneskôr v deň prevzatia produktu zákazníkom na dodanom záručnom liste (záručný list).

 1. ZÁRUKA NA TRVANLIVOSŤ

9.1. Záruka na trvanlivosť služby

9.1.1.   V prípade chybného plnenia Poskytovateľa služby môže Zákazník uplatniť voči Poskytovateľovi záruku. V prípade spotrebiteľskej zmluvy môže zákazník uplatniť svoje nároky na záruku do 2 rokov od dátumu prijatia, za vady produktu, ktoré existovali v čase dodania produktu. Po dvojročnej premlčacej dobe nemôže zákazník uplatniť svoje reklamácie.

9.1.2.   V prípade zmluvy, ktorá nie je uzatvorená spotrebiteľom, môže žiadateľ uplatniť svoje nároky na záruku v lehote jedného roka od dátumu prijatia.

9.1.3.   Zákazník môže – podľa vlastného výberu – požadovať opravu alebo výmenu, pokiaľ nie je splnenie jeho požiadavky nemožné alebo by poskytovateľovi služby prinieslo neprimerané dodatočné náklady.

Pokiaľ o opravu alebo výmenu zákazník nepožiadal alebo nemohol požiadať, zákazník môže požadovať pomerné zníženie kúpnej ceny, opraviť vadu sám alebo s niekým iným na náklady Poskytovateľa služieb alebo môže od zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od zmluvy kvôli malej bezvýznamnej vade je bezpredmetné.

9.1.4.   Zákazník môže prevádzať záruku z jedného zo svojich vybraných spotrebných materiálov na druhý, ale náklady na aktualizáciu znáša sám, okrem prípadov keď prenesenie bolo odôvodnené alebo na to dal dôvod Poskytovateľ služieb.

9.1.5.   Od zákazníka sa vyžaduje, aby o chybe bezodkladne informoval poskytovateľa služieb, najneskôr však do dvoch mesiacov od zistenia poruchy.

9.1.6.   Zákazník môže uplatniť svoj nárok na záruku priamo voči Poskytovateľovi služieb.

9.1.7.   Na uplatnenie vašej záruky do šiestich mesiacov od uzavretia zmluvy, okrem nahlásenia chyby nie sú potrebné iné úkoly. Platí to pokiaľ zákazník potvrdí, že si produkt zakúpili od poskytovateľa služieb (poskytnutím faktúry alebo kópie faktúry).

Poskytovateľ služieb bude oslobodený od záruky iba v takom prípade, ak vyvráti túto skutočnosť, tj. preukáže, že vada produktu sa vyskytla po jeho odovzdaní zákazníkovi. Ak Poskytovateľ služby dokáže preukázať, že príčina poruchy bola spôsobená vinou, ktorá je pripísateľná Zákazníkovi, nie je povinný akceptovať reklamáciu zo strany Zákazníka.

Po uplynutí šiestich mesiacov od dátumu plnenia je však zákazník povinný sám preukázať, že vada, ktorú zistil, bola prítomná v čase plnenia.

9.2. Záruka na trvanlivosť produktu

9.2.1.   V prípade vady produktu (hnuteľnej veci) môže zákazník, ktorý je spotrebiteľom, uplatniť svoje práva alebo svoju žiadosť podľa bodu 9.1. tejto zmluvy.

9.2.2.   Zákazník však nie je oprávnený uplatniť si súčasne nárok na záruku a záruku na trvanlivosť produktu za jednu a tú istú chybu.

Ak je však reklamácia záruky na trvanlivosť produktu účinne uplatnená, zákazník môže uplatniť svoj nárok na záruku za výrobok za vymenený produkt alebo opravený diel voči výrobcovi.

9.2.3.   Ako nárok na záruku na produkt môže zákazník požadovať opravu alebo výmenu chybného produktu. Vadu výrobku musí zákazník preukázať v prípade uplatnenia záruky na výrobok.

9.2.4.   Produkt sa považuje za chybný, ak nespĺňa kvalitatívne požiadavky platné v čase uvedenia na trh alebo ak nemá charakteristiky uvedené v popise výrobcu.

9.2.5.   Zákazník môže uplatniť svoj nárok na záruku na výrobok do dvoch rokov od uvedenia produktu na trh výrobcom. Po uplynutí tejto lehoty stratí svoj nárok. Zákazník je povinný informovať výrobcu o chybe ihneď po zistení chyby.

Akákoľvek vada oznámená do dvoch mesiacov od zistenia závady sa považuje za oznámenú bezodkladne. Spotrebiteľ je zodpovedný za škody spôsobené oneskorením oznámenia

9.2.6.   Zákazník môže uplatniť záruku na výrobok proti výrobcovi alebo distribútorovi hnuteľného tovaru (poskytovateľ služieb).

9.2.7.   Výrobca a distribútor výrobku je v zmysle Občianskeho zákonníka výrobca.

9.2.8.   Výrobca, distribútor (poskytovateľ služieb) je oslobodený od svojej záručnej povinnosti za výrobok, iba ak môže preukázať, že:

 • výrobok nebol vyrobený alebo predaný v rámci svojej podnikateľskej činnosti, alebo
 • vada nebola v čase uvedenia na trh rozpoznateľná podľa stavu vedy a techniky alebo
 • vada výrobku je výsledkom uplatnenia zákonných alebo regulačných požiadaviek.

9.2.9.   Výrobcovi, distribútorovi (poskytovateľovi služieb) stačí preukázať jeden dôvod pre oslobodenie od záruky.

 1. ZODPOVEDNOSŤ

10.1.    Informácie na Webovej stránke boli zverejnené v dobrej viere, slúžia však iba na informačné účely a Poskytovateľ služieb nezodpovedá za správnosť alebo úplnosť informácií.

10.2.    Zákazník môže používať webovú stránku výlučne na svoju vlastnú zodpovednosť a súhlasí s tým, že poskytovateľ služieb nezodpovedá za materiálne alebo nemateriálové škody, ktoré vzniknú úmyselne, s hrubou nedbanlivosťou alebo trestným činom počas jeho používania, okrem zodpovednosti za porušenie zmluvy, ktorá poškodzuje život alebo zdravie.

10.3.    Poskytovateľ služieb sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za správanie užívateľov na webovej stránke.

Zákazník je výhradne a v plnej miere zodpovedný za svoje správanie, pri porušení zákonov bude poskytovateľ služieb plne spolupracovať s úradujúcimi orgánmi pri vyšetrovaní porušení.

10.4.    Stránky služieb môžu obsahovať odkazy na iných poskytovateľov služieb. Poskytovateľ služieb nezodpovedá za postupy ochrany osobných údajov ani za iné činnosti týchto poskytovateľov služieb.

10.5.    Poskytovateľ služieb je oprávnený, ale nie povinný, overovať akýkoľvek obsah sprístupnený Zákazníkmi počas používania Webovej stránky a je oprávnený, ale nie je povinný hľadať známky nezákonnej činnosti vo vzťahu k publikovanému obsahu.

10.6.    Vzhľadom na globálny charakter internetu, zákazník súhlasí, že bude pri používaní webovej stránky viazaný platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Ak podľa právnych predpisov štátu zákazníka nie je povolená akákoľvek činnosť súvisiaca s používaním tejto webovej stránky, za jej použitie nesie výlučnú zodpovednosť zákazník.

10.7.    Ak zákazník zistí na webe nevhodný obsah, bezodkladne o tom informuje poskytovateľa služieb. Ak poskytovateľ služieb považuje poskytnutú informáciu za odôvodnenú, je oprávnený informácie okamžite vymazať alebo upraviť.

11, AUTORSKÉ PRÁVA

11.1. Táto webová stránka je chránená autorským právom.

Poskytovateľ služieb je držiteľom autorských práv alebo jeho oprávneným užívateľom na všetok obsah zobrazený na webovej stránke a na službách dostupných prostredníctvom tejto webovej stránky: všetkých grafických a iných materiálov, rozloženia, úprav, použitého softvéru, nápadu a realizácií a iných riešení.

11.2.    Ukladať, zdieľať, prípadne využívať obsah na komerčné účely alebo tlačiť obsah Webovej stránky a jej určitých častí na súkromné účely je dovolené len s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa služieb.

Akékoľvek použitie mimo súkromného použitia, ako je ukladanie, prenášanie, publikovanie, sťahovanie alebo komerčné využitie je povolené len s predchádzajúcim písomným súhlasom poskytovateľa služieb.

11.3.    Okrem práv výslovne stanovených v týchto VZP ani registrácia, používanie webovej stránky, ani žiadne ustanovenie VZP neoprávňujú zákazníka na použitie obchodného mena alebo ochrannej známky, ktorá sa na webovej stránke nachádza.

Okrem účelu zobrazovania webovej stránky na určený účel, za účelom dočasného kopírovania a súkromného kopírovania sa vytvorený obsah a dizajn nemôžu bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa služieb používať ani využívať iným spôsobom.

 1. MOŽNOSTI SŤAŽNOSTÍ

12.1.    Správa sťažností

Zákazník môže podať sťažnosť na produkt alebo na poskytovateľa služieb prostredníctvom týchto kontaktných údajov:

Zákaznícka podpora

 • Otváracie hodiny zákazníckej služby: pondelok – piatok od 9:00 do 17:00
 • E-mail: hello@pranadrops.sk

Zákazník môže podať sťažnosť na produkt alebo na činnosť prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v článku

V súlade s platnými právnymi predpismi poskytovateľ služieb bezodkladne prešetrí ústnu sťažnosť (v obchode),a podľa potreby a možností, ak to jeho povaha umožňuje, to aj vyrieši.

Ak Zákazník nesúhlasí s vybavením sťažnosti alebo nie je možné okamžité vyšetrenie sťažnosti, Poskytovateľ služieb sťažnosť a jej postavenie bezodkladne zaznamená. V prípade osobne oznámenej ústnej sťažnosti ju odovzdá zákazníkovi priamo osobne, v prípade sťažnosti zadanej telefonicky sa zákazníkovi zašle záznam sťažnosti v rovnakom čase ako vecná odpoveď uvedená v časti o písomnej sťažnosti a potom bude postupovať v súlade s ustanoveniami písomnej sťažnosti.

Poskytovateľ služieb zaznamenáva ústnu sťažnosť na telefóne s identifikačným číslom objednávky, čo uľahčuje vyhľadanie sťažnosti.

 

Poskytovateľ služieb preskúma písomnú sťažnosť a odpovie na ňu do tridsiatich dní od jej prijatia a zabezpečí, aby zákazníkovi bola odpoveď poslaná. Ak poskytovateľ služby sťažnosť zamietne, svoje stanovisko odôvodní vo svojej vecnej odpovedi na zamietnutie.

Poskytovateľ služieb uchováva zápisnicu o sťažnosti a kópiu odpovede päť rokov.

Poskytovateľ služieb akceptuje námietky Zákazníka prostredníctvom priamych kontaktných údajov uvedených v bode 12.1. počas otváracích hodín zákazníckej služby.

12.2. Ďalšie právne prostriedky

V prípade, že akýkoľvek spotrebiteľský spor medzi poskytovateľom služieb a zákazníkom nebude vyriešený počas rokovaní s poskytovateľom služieb, má zákazník k dispozícii tieto právne prostriedky:

 • Sťažnosť na spotrebiteľské orgány.

Ak zákazník zistí porušenie svojich spotrebiteľských práv, je oprávnený podať sťažnosť príslušnému orgánu na ochranu spotrebiteľa v mieste svojho bydliska. Po zvážení sťažnosti orgán rozhodne o postupe vedenia ochranného konania.

 • Zmierovací orgán.

Na účely mimosúdneho urovnania spotrebiteľských sporov týkajúcich sa kvality, bezpečnosti a uplatňovania pravidiel zodpovednosti za škodu spôsobenú výrobkom, ako aj na uzavretie a plnenie zmluvy, môže zákazník začať konanie s profesionálnym zmierovacím orgánom.

Kontaktné údaje zmierovacieho orgánu v Budapešti:

 • 1016 Budapešť, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
 • Poštová adresa: 1253 Budapest, Pf.: 10.
 • E-mailová adresa: bekelteto.testulet@bkik.hu
 • Fax: 06 (1) 488 21 86
 • Telefón: 06 (1) 488 21 31

– Súdne konanie.

Zákazník má nárok na to, aby jeho nárok vyplývajúci zo spotrebiteľského sporu bol predložený na súd v občianskoprávnom konaní v súlade s oddielom IV zákona o občianskom zákonníku z roku 1959. a zákona V z roku 2013 o občianskom súdnom poriadku.

 1. ĎALŠIE USTANOVENIA

13.1.    Webový obchod www.pranadrops.sk je informačný systém založený na Linux / PHP s dobrou úrovňou bezpečnosti a zabezpečenia. Odporúčame Vám ale vykonať nasledujúce preventívne opatrenia: používať antivírusový a spywarový softvér s aktuálnou databázou, inštalovať aktualizácie zabezpečenia operačného systému.

Nákup na webovej stránke vyžaduje, aby si zákazník bol vedomý technických obmedzení internetu a aby akceptoval možné chyby v technológii.

13.2.    Poskytovateľ služieb bude obsluhovať objednávky v špecializovaných predajniach a online obchodoch, iba na množstvá používané v domácnosti.

13.3.    Poskytovateľ služieb je oprávnený kedykoľvek jednostranne zmeniť podmienky týchto VZP. Poskytovateľ služieb informuje užívateľov o zmenách cez e-mail skôr, ako nadobudnú účinnosť. Keď sa tieto zmeny prejavia, registrovaní užívatelia ich musia výslovne prijať pri prihlásení na stránku, aby bola stránka použiteľná.